Nemzetközi hírek

A Horizont Európa-keretprogramon belüli egyes pályázati kiírások az általában kétéves ciklusra szóló munkaprogramokban kerülnek közzétételre.

A Horizont Európa-keretprogramban a 2023-2024 közötti időszakra vonatkozóan a következő területekhez rendeltek pénzügyi forrást:

 • Marie Skłodowska-Curie akciók;
 • Kutatási infrastruktúrák;
 • Egészségügy;
 • Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom;
 • Polgári biztonság a társadalomért;
 • Digitális, ipari és űrkutatás;
 • Éghajlat, energia és mobilitás;
 • Élelmiszer, biomassza-alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezetvédelem (ez az ún. 6. klaszter);
 • Európai innovációs ökoszisztémák;
 • A részvétel kiszélesítése és a kiválóság terjesztése, valamint az európai KFI-rendszer reformja és fejlesztése;
 • Az EU ún. kutatási missziói (2023-ig).

A 6. klaszterhez, azon belül is az agrárélelmiszeriparhoz kapcsolódó, példaként kiválasztott felhívások:

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-3: Kisebb jelentőségű növények támogatása a mezőgazdasági rendszerekben.

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-3: A hozamok javítása az öko-termesztési rendszerekben.

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-14: Az európai erdők multifunkcionalitásának nyomon követése.

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-1: Tudás és innovatív megoldások a mezőgazdaságban, a víz rendelkezésre állása és minősége érdekében.

HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-4: A földhasználat változása a helyi/regionális éghajlathoz igazodva.

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-6: Az élelmiszerek fenntarthatóságáról szóló kommunikáció inkluzív és intelligens módjai.

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-14: Digitális és adatkezelési technológiák az állatállomány nyomon követéséhez.

A fent említetteken kívül, a munkaprogram általános mellékletei tartalmazzák a munkaprogram felhívásaira vonatkozó általános feltételeket, például a támogathatósági szabályokat, a pályázat benyújtásának részleteit, valamint azt, hogy az Európai Bizottság milyen szempontok szerint értékeli a benyújtott pályázatokat.

A hivatalos, Funding & Tenders (Work programme & call documents / 2023-2024). portálon már megtekinthető, hogy jelenleg mely témákra és milyen határidővel lehet pályázni.

A Horizont Európa programról bővebben, a Horizont Európa weboldalon is tájékozódhat, valamit további kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pályázati szakértőjével (e-mail: toltosi.milan[kukac]nak.hu).

NAK/ Töltősi Milán

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám