Élelmiszer-feldolgozás

Több, az európai zöldség-gyümölcs termékpálya szereplőit tömörítő uniós szintű szervezet szólalt fel a jelenleg elfogadás alatt álló rendelettervezet ellen, amely fő célja az EU-ban keletkezett csomagolási hulladékmennyiség drasztikus csökkentése, illetve a felhasznált csomagolóanyagok nagymértékű újrahasznosítása. Az ágazati szereplőket európai szinten képviselő szervezetek, így a Copa-Cogeca, a Freshfel Europe, az Európai Friss Termék Szövetség és az Európai Burgonyakereskedelmi Szövetség (Europatat) egy március 21-én kiadott közös közleményben kifejezik, hogy ugyan egyetértenek a szabályozás alapvető céljaival és támogatják a Bizottság 2022. november 30-i, csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló javaslatában megfogalmazott törekvéseket, azonban a célok megvalósításának reális, méltányos és megvalósítható intézkedéseken kell alapulniuk a környezeti hatások tényleges csökkentése érdekében.

Ugyanakkor a szervezetek aggodalmuknak is hangot adtak a rendelettervezet zöldség- és gyümölcs ágazatot érintő elemeivel kapcsolatban, amelyek közül különösen az 1,5 kg-nál kevesebb friss gyümölcs és zöldség esetében javasolt egyszer használatos csomagolási tilalmat tartják aggasztónak. Utaltak arra is, hogy a rendelkezés jelenlegi formájában figyelmen kívül hagyja a friss termékek szállítási, tárolási és értékesítési sajátosságait.

A közös álláspont szerint a valós alternatívák nélküli korlátozások a termékek védelmének és eltarthatóságának drasztikus csökkenésével, valamint a higiénia, a minőség és a nyomonkövethetőség veszélyeztetésével járhatnak együtt. Hangsúlyozzák, hogy a korlátozások nem javítanák az ellátási lánc környezeti hatását, hanem valójában a környezeti hatások növekedését, valamint az élelmiszer-pazarlást vonhatják maguk után. Azt is kifogásolják, hogy a javasolt tilalom aránytalanul nagy mértékben érinti a gyümölcs- és zöldségágazatot, továbbá nem alapos és tudományosan megalapozott hatásvizsgálaton alapul.

Az ágazati szervezetek ehelyett határozottan a fenti rendelkezések felülvizsgálatát szorgalmazzák, amely során nem a tiltásra, hanem az ösztönzőkre és egy olyan működőképes stratégiára kell összpontosítani, amely magában foglalhatja a környezetbarát termékek jelölésének (ökocímkék) előmozdítását és a csomagolások kezelésének javítását.

A zöldség-gyümölcs ágazat uniós képviselői tehát olyan kompromisszumos megoldást sürgetnek, amely figyelembe veszi a zöldség-gyümölcs termékek heterogenitását és amely csökkentené a felesleges csomagolások használatát és elősegítené a környezetbarát (például újrahasznosított, lebomló vagy komposztálható) csomagolások használatát, ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül azokat az eseteket, amelyekben a műanyag csomagolás használata a jelenlegi technológiai lehetőségek mellett minőségi és élelmiszerbiztonsági szempontból elengedhetetlen.

A rendelettervezettel kapcsolatos fenntartások és aggályok megfogalmazása mellett arra is rámutatnak, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat szereplői már jelenleg is tesznek lépéseket a csomagolási rendszerek javítása, a műanyag csomagolás csökkentése és az élelmiszer-pazarlás megelőzése érdekében, így már most is alkalmaznak környezetbarát csomagolásokat. Ezeket az erőfeszítéseket tehát a megfelelő szabályozással kell támogatni és kerülni kell az olyan követelményrendszerek bevezetését, amelyek e célok ellen hatnának, illetve esetlegesen nem szándékolt következményekkel járnának.

Forrás:

AgraFacts No. 24-23. 22/03/2023

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en

NAK / Dr. Kozak Anita Andrea

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám