Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodók figyelmébe ajánljuk, hogy a palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint a benyújtási határidő meghosszabbítása mellett több fontos módosítás történt a VP4-12.2.1-16 kódszámú, „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című felhívás dokumentációjában.

Az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos pályázatok folyamatos elérhetősége érdekében, a Közös Agrárpolitika átmeneti támogatási időszakában (2021, 2022), folytatódik az egyes releváns felhívásoknál a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidők meghosszabbítása. Jelen támogatás célja a Natura2000 hálózat erdő hasznosítású területeire vonatkozó az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) előírásainak betartásából fakadó bevételkiesés, illetve többletköltségek kompenzációja a gazdálkodók számára.

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit:

  1. A támogatási kérelmek beadására- amely egyben kifizetési igénylés is – 2022-ben is lesz lehetőség az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül.
  2. A VP módosítás alapján megemelkedtek a támogatási összegek, amelyeket a 3. számú melléklet tartalmazza. A támogatás mértéke a faültetvények és kultúrerdők, valamint a származék és átmeneti erdők esetében átlagosan 23%-kal, míg a természetszerű és természetes erdőknél több, mint 30%-kal növekedett. A megemelkedett támogatási összegek a 2022-ben az egységes kérelem keretében benyújtott támogatási kérelmek – egyúttal kifizetési igénylések - esetén kerülnek alkalmazásra.
  3. A támogatási időszak meghosszabbításával, illetve a támogatási összegek emelkedésével összhangban a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az éves fejlesztési keret (ÉFK) módosítása szerint pontosításra került: a korábbi 31,97 milliárd Ft –hoz képest 40 milliárd Ft-ra nőtt.
  4. Módosult az euró/forint átváltási arány meghatározásával kapcsolatos előírás: most már nem a folyósítás évének január 1-jén, hanem annak az évnek január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama szerint kerül megállapításra, amely év során a támogatás odaítélésére vonatkozó döntést meghozták.
  5. Pontosításra került a vis maiorra vonatkozó szabályozás:

„Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.”

  1. A Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások című fejezetben a jogosultsági kritériumok 6. pontjánál is átvezetésre kerültek az Evt. szankciókra vonatkozó aktuális változásai. (Az előző módosításnál ez elmaradt).

 

A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el.     

(NAK/Dósa Ildikó)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése