Fiatal gazdálkodó

A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása intézkedésben a minőségrendszerhez történő csatlakozás plusz pontokat ér.


A felhívás értelmében két esetben jár a pluszpont:
1.    Amennyiben valaki már részt vesz valamilyen minőségrendszerben.
2.    Amennyiben vállalja, hogy legkésőbb a működtetési időszak második évének december 31. napjáig csatlakozik minőségrendszerhez.

Nem mindegy azonban, hogy mely minőségrendszerhez csatlakozik valaki. Plusz pont az 1305/2013/EU rendelet értelmében a következő jogszabályok alapján létrehozott minőségrendszerek után jár:
-    az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (Door adatbázisban rögzített védett földrajzi elnevezésű és eredetmegjelölésű termékek)
-    az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (Oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel rendelkező szeszes italok E-Spirit adatbázisban szereplő termékei)
-    Tanács 1601/91/EGK rendelete (Ízesített borra, ízesített boralapú italokra és az ízesített boralapú koktélokra vonatkozó szabályok – magyar termék ebben a kategóriában jelenleg nem szerepel)
-    Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet II. része, II. címe I. fejezetének a borra vonatkozó Ia. szakasza; (Eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések a borágazatban, E-Bacchus adatbázisban szereplő védett elnevezésű borok)

A termék előállítója abban az esetben válik az Európai Bizottság által kezelt minőségrendszerek tagjává, ha terméke a termékleírásoknak megfelel, és ezt az illetékes hatóság (NÉbiH illetve a Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) elismeri.

Az eredetvédelemről, eljárásokról, elismerés menetéről az alábbi linken keresztül gyűjthető további információ: http://eredetvedelem.kormany.hu/eredetvedelem
Az EU-s adatbázisokban regisztrált termékek, és azok termékleírásai a következő linken keresztül érhetők el: http://eredetvedelem.kormany.hu/oltalmi-listak
Az adott termék nevére kattintva megjelenik a közzétett, nyilvános termékleírás, amely tartalmazza a termelői csoportosulás nevét, amely a termékleírást készítette és az elnevezés EU-s védettségét kezdeményezte.

Javasoljuk, hogy aki csatlakozni kíván valamelyik minőségrendszerhez, elsőként a megjelölt csoportosulással vegye fel a kapcsolatot. Oltalom alatt álló eredet megjelölésű, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borok esetén a hegybíró, vagy a NÉbiH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága tud további felvilágosítással szolgálni.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése