Kölcsönös megfeleltetés

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítására is sor került 2021. március 26-val.

Vis maior események sorában egyszerűsítésre került a koronavírus-járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések (a továbbiakban: veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszély) miatt bekövetkezett akadályoztatás elfogadása is. Itt a kormányzati intézkedés megléte a döntő.

Pontosításra került az is, hogy amennyiben az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény szerinti állat-járványügyi intézkedés miatti állománycsökkenést szenved el, vagy az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy leölésére sor kerül, úgy -  amennyiben a végrehajtásban közreműködő szerv hatáskörén kívül esik az igazolás - szolgáltató állatorvos által kiállított igazolás vagy laboratóriumi vizsgálat is megfelelő az esemény igazolására.

Kamarai meghatalmazott eljárása esetén, ha a természetes személy ügyfél ügyfélkapuval nem rendelkezik, vagy ha ügyfélkapuval rendelkezik, és elektronikus úton úgy nyilatkozik, hogy postai úton történő közlést kér, akkor az ügyfél felé irányuló közlést postai úton kell megküldeni.

Hatályát veszti a rendelet 6.§ (6) és (7) bekezdése, mely a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez kapcsoló madárinfluenza miatti intézkedéshez kapcsolódó rendelkezés.

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése