Környezetgazdálkodás

A 2022. január 1-2024. december 31-ig tartó támogatási időszakban elvárt kötelezettség, hogy a támogatás folyósításának időszakában a gazdálkodó jogszerű földhasználattal rendelkezzen. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor a gazdálkodó a 3 év egészében nem tud eleget tenni ezen elvárásnak. A súlyos szankciók alkalmazásának kiküszöbölése érdekében került módosításra a pályázati felhívás szövege az alábbiakban ismertetettek szerint.

Lehetővé válik, hogy állami és a magántulajdonban lévő területeken a lejáró földhasználattal érintett területek szankció nélküli visszavonására kerülhessenek azzal, hogy a támogatást igénylőnek a Kincstár megkeresésére be kell nyújtania a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot. Az adott terület használatának tényét igazoló, jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány nem fogadható el a visszavonás feltételeként

A visszavonást a gazdálkodó/kedvezményezett kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterület (hrsz.) vonatkozásában teheti meg. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek teljes visszavonására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészén lejár a támogatást igénylő jogszerű földhasználata. Amennyiben a lejáró földhasználattal érintett terület nem a KET teljes területét érinti, úgy a támogatást igénylőnek szükséges elvégezni a KET vonatkozásában visszamaradt, támogatásra jogosult terület lemérését, s feltöltését

A visszavonási kérelmet az alábbi időpontokig kell benyújtani a lejáró földhasználat vonatkozásában is:

a.) a 2023., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2023. január 15.;

b.) a 2024., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2024. január 15.;

 

Amennyiben a támogatást igénylő a fenti időpontig (január 15.) nem nyújt be visszavonási kérelmet, úgy a lejáró földhasználattal érintett terület ellenőrzéskor kizárásra kerül, s az addig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni.

Ha a lejáró földhasználattal érintett terület visszavonása után maradó terület tematikus előíráscsoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület a támogatásból kizárásra kerül, de ezen egységre felvett támogatás visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik. 

További részletek a pályázati felhívásban olvashatók:

 

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése