Környezetgazdálkodás

A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, valamint a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart* az előző naptári évre vonatkozóan (január 1.-december 31.) adatszolgáltatást tennie a gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján 2022. január 1.-2022. március 31. között.  

Az adatszolgáltatást csak elektronikus úton teljesíthető. A nyomtatvány a NÉBIH honlapjáról tölthető le (http://anyk.nebih.gov.hu/).

Az adatszolgáltatás minden fent említett gazdálkodónak teljesítenie kell még abban az esetben is, ha a trágyázásra vonatkozó sorok nulla értékkel szerepelnek. Fontos, hogy műtrágyázás esetén 5 évnél nem régebbi talajvizsgálatra alapozottan realizálódjon, az 59/2008 FVM rendelet 3-4. számú mellékletében foglalt maximális értékek figyelembe vételével. Istállótrágyázás esetén talajvizsgálat nem szükséges, azonban ez esetben a szerves eredetű összes nitrogén éves értéke nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket. (Talajvédelmi tervhez kötött tevékenységek esetében pl. hígtrágya, szennyvíziszap stb. a dózist a terv alapján az engedély, vagy a végzés tartalmazza.)

Az 59/2008 FVM rendelet – Nitrátrendelet – 2020. október 22.-től hatályos változata szerint az alábbiak szerint az ország egész területén alkalmazható a pentozánhatás kivédésére a többlet nitrogén hatóanyag kijuttatás, mely érték nem számít bele sem az adott évi, sem a következő évi növény tápanyagigényébe.

E többlet nitrogént már nem csak a Gazdálkodási Napló folyamatos műveleti naplójába illetve a Trágyázási naplóba tudjátok rögzíteni, hanem az elektronikusan beküldendő adatszolgáltatási lapon is.

A számítási mód az alábbi:

„A szárazanyag vagy szármaradvány mennyiségének a termés alapján történő számítása a különböző növények esetén eltérő. Az összes biomassza produkció a teljes növény betakarítása esetén megegyezik a tervezett termés mennyiségével (szálas takarmányok, len, kender, silókukorica), míg a többi növény esetében a Harvest Index (HI) alapján számolható (1. táblázat). A HI a főtermés arányát mutatja meg a teljes biomassza produkcióhoz viszonyítva. A 0,5-ös HI azt jelenti, hogy a főtermés az összes biomassza produkció 50%-át adja, tehát 1 t főtermés megtermeléséhez 1 t melléktermés előállítása szükséges. Napraforgónál látjuk, hogy a termés a teljes tömegnek csak 0,33 %-a”

  1. táblázat: A főbb termesztett növények átlagos Harvest Indexe

Növényfajok

Harvest index

búza, tritikálé, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab

0,5

kukorica, cirok

0,5

napraforgó, repce

0,33


További hasznos gyakorlati ismereteket a NAK Kézikönyvében is olvashatók, mely hamarosan frissül.

 

Amennyiben az ügyfél átad/átvesz szervestrágyát úgy tudni kell az átadó/átvevő ügyfél MÁK ügyfélnyilvántartási számát is.

Adatszolgáltatás hiányában a talajvédelmi hatóság nitrát adatszolgáltatási bírságot szabhat ki, melynek mértéke 10 000-100 000 forint közötti összeg.

* magánszemély háztartási igényét meghaladó állatlétszám:

- a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan,

- baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg meghaladja;

 

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése