Közös Agrárpolitika

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a 2023-2027. évek közötti mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási időszakra vonatkozóan, amely a KAP Stratégiai Terv alapján valósul meg, az Európai Bizottság új jelentési és értékelési struktúrát határozott meg, amely keretében olyan adatokat kell megadnia a tagállamnak, amelyeket eddig a Kifizető Ügynökség nem gyűjtött.

Az új jelentési és értékelési struktúra célja, hogy be lehessen mutatni a szakpolitika végrehajtásában elért előrehaladást és értékelni lehessen a végrehajtás hatását és hatékonyságát. A KAP Stratégiai Tervvel kapcsolatos jelentéstétel, monitoring és értékelés elvégzése az Európai Parlament és a Tanács 2021/2115 (EU) rendelete, továbbá az Európai Bizottság 2022/1475 (EU) végrehajtási rendelete alapján történik. A monitoring adatok gyűjtésére a 2022. évi LXV. törvény adja a felhatalmazást.

Az adatszolgáltatási kötelezettség minden Kedvezményezettre kiterjed, aki kérelmet nyújt be a Kincstárhoz.

Az adatszolgáltatás teljesítése kötelező a kérelembenyújtást megelőzően, amennyiben adott évre vonatkozóan még nem történt adatszolgáltatás.

A jelentések és monitoring adatigények teljesítése érdekében a kedvezményezetteknek 2024. március 20. napjától az alábbi adatokat szükséges megadnia a Magyar Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalán az E-Ügyintézés / Kedvezményezetti nyilvántartási ügyek / Kedvezményezetti monitoring adatbekérő menüponton keresztül:

1.    Kedvezményezett neme:
a.    Természetes személyek esetén: férfi/nő
Ebben a mezőben a kedvezményezett nemére (férfi/nő) vonatkozó információt kell megadni.
b.    Nem természetes személy esetén: férfi/nő/egyenlő arányú
Ebben a mezőben a kedvezményezett (nem természetes személy) nemére (férfi/nő/egyenlő arányú) vonatkozó információt kell megadni.
Nem természetes személyek esetében a fő irányító/döntéshozó nemét szükséges megadni. Fő irányító alatt az a személy értendő, aki a folytatott tevékenységek vonatkozásában döntéshozatali jogkörrel rendelkezik, illetve rendelkezik a tevékenységből származó haszon felett, valamint viseli az abból származó pénzügyi kockázatot. Megadható „egyenlő arányú” kategória is, abban az esetben, ha a döntéshozatali jogkör megoszlása kiegyenlített a férfi és női vezetők között.

2.    Végzettség: gyakorlati tapasztalat/alapfokú/középfokú/felsőfokú

Ebben a mezőben a mezőgazdasági termelő esetében a legmagasabb mezőgazdasági végzettséget ennek hiányában tapasztalatot, nem mezőgazdasági tevékenység (pl. élelmiszeripar) esetén a legmagasabb szakirányú végzettséget (pl. élelmiszermérnök) szükséges megadni.

A gazdaság irányítójának legmagasabb mezőgazdasági képzettsége vagy tapasztalata: az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül ténylegesen megszerzett legmagasabb mezőgazdasági végzettség, amelynek a szintje lehet:
-    gyakorlati tapasztalat:

 • gazdaságban végzett, többéves gyakorlati munka során szerzett tapasztalat.

-    alapfokú végzettség:

 • arany- és ezüstkalászos gazdaképző, vagy egyéb mezőgazdasági tanfolyam.

-    középfokú végzettség:

 • az állategészségügyi, állattenyésztő, általános mezőgazdasági, baromfitenyésztő, belovagló, borász, lovastúra-vezető, erdészeti, erdőgazdasági, vadgazdálkodási, mezőgazdasági-gimnáziumi, gyümölcstermesztő kertész, méhész, mezőgazdasági gépész, növénytermelő-növényvédő gépész, öntözéses növénytermesztő gépész, sertéstenyésztő, szarvasmarha-tenyésztő, szőlőtermesztő, zöldségtermelő, mezőgazdasági szakon szerzett érettségi (képesítő) bizonyítvánnyal, illetve szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők.
 • itt kell jelenteni a mezőgazdasági szakmunkásokat, technikusokat, szaktechnikusokat is.

-    felsőfokú:

 • mezőgazdasági egyetemi, főiskolai, mezőgazdasági akadémiai, állatorvosi, erdőmérnöki (üzemmérnöki) oklevéllel, diplomával rendelkezik.
 • a felsőfokú mezőgazdasági technikumot végzetteket is ide kell sorolni.

3.    Tevékenységi kör: A fő tevékenységi kört a legutóbbi évre vonatkozó árbevétel alapján szükséges kiválasztani, a listából egy darab tevékenységi kör választható. A gazdaság akkor tekinthető szakosodottnak, amennyiben az egyik tevékenység árbevételből való részesedése eléri a kétharmadot (pl. tejtermelés). Ha nincs ilyen tevékenység (diverzifikált a gazdaság), akkor a vegyes kategóriák egyikét kell választani (pl. szántóföldi növények termesztése és tejtermelés vegyesen). A tevékenységi körök a Bizottság 2015/220 végrehajtási rendelete alapján kerültek meghatározásra. A tevékenységi körök listája és a választást megkönnyítő hierarchia a mellékelt Excelben elérhető.

Forrás: Magyar Államkincstár

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám