Mezőgazdasági termelés

Már két öntözési közösséget ismert el az agrárpolitikáért felelős miniszter, mindkettő az Alföld területén működik. A NAK továbbra is információs segítséget nyújt az ilyen társaságok létrehozásához.


Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtási rendeletének értelmében öntözési közösségként olyan gazdasági társaság vagy szövetkezet ismerhető el, amelynek tagjai az öntözési körzet területén található földrészlet használati jogával rendelkező mezőgazdasági termelők. Az öntözési közösség az öntözési körzet területén szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés esetén legalább 100 hektár, kertészeti zöldség- és gyümölcstermesztés esetén legalább 10 hektár öntözésének lehetőségét biztosítja.

Az öntözési közösségek elismerése iránti kérelmeket az öntözési igazgatási szervhez kell benyújtani, amely a kérelmeket a szakmai véleményével együtt felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek. Az öntözési közösségeket a miniszter ismeri el. A miniszter:
- az öntözési közösség kérelme és az öntözési igazgatási szerv szakmai álláspontja alapján egyedileg vizsgálja az elismerési feltételek meglétét és a kérelem és valamennyi vonatkozó dokumentum benyújtásától számított 30 napon belül dönt az öntözési közösség elismeréséről;
- ellátja az öntözési közösségek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;
- az elismert öntözési közösségekről mindenki számára a kormányzati honlapon ingyenesen elérhető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az öntözési közösség nevét, elérhetőségeit, öntözési körzetét, vezető tisztségviselőjének megnevezését.

A kormányzati honlap nyilvántartása értelmében eddig két elismert öntözési közösség van: a Kunsági Öntözési Szolgáltató Betéti Társaság (Kunhegyes, Jász-Nagykun Szolnok megye) és a Hartai Öntözési Közösség Korlátolt Felelősségű Társaság (Harta, Bács-Kiskun megye). További részletek itt.

A NAK a magyarországi termelőket segítve készítette el az „Öntözést támogató hazai és uniós ösztönzők – az öntözési közösség tükrében” című útmutatót. A kiadvány egyebek közt tartalmazza az öntözési közösség elismerésének feltételeit, továbbá bemutatja az elismert öntözési közösséget támogató ösztönzőket. Ismerteti az uniós forráslehetőségeket, illetve a Nemzeti Földügyi Központ által elkészítendő környezeti körzeti terveket, amelyek kiváltják a szakhatósági engedélyeket. Az útmutató digitális változatából pedig letölthetőek azok az adatlapok, amelyek az öntözési közösségek elismerése iránti kérelemhez, valamint a környezeti körzeti tervek elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazzák.

 


Vonatkozó jogszabályok:
- az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény
- az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet
(NAK/Tasnádi G.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése