Mezőgazdasági termelés

Az idei évben is az előző évekhez hasonlóan június elején sor kerül az egységes kérelmek előzetes ellenőrzésére, mely a beadott egységes kérelmek pontosítását, illetve a szankciók elkerülését hivatott segíteni.

A Magyar Államkincstár a már beadott egységes kérelmeket adminisztratív úton ellenőrzi, és az esetlegesen tapasztalt hibákról, hiányosságokról elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tájékoztatja az ügyfeleket, meghatalmazottjaikat/kamarai meghatalmazottjaikat.

 Az elektronikus úton, ügyfélkapura megküldött végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek, így a megjelölt határnapig, de legkésőbb június 20-ig (június 20-át is beleértve) lehet szankciómentesen javítani a Kincstár által megjelölt hibákat, hiányosságokat.

A fent említett ellenőrzések kiterjednek a gazdálkodók eseti túligényléseinek feltárására, azok feloldására. Mindezeken túl egyre fontosabbá válik az, hogy a gazdálkodók megfelelő helyre rajzolják területeiket, tehát ne legyenek rajzaik átfedésben 5%-nál vagy 0,1 hektárnál nagyobb mértékben. 2020-tól a kérelmezési adatok pontosságával kapcsolatos esetleges problémák feltárására egyéb, térinformatikai vizsgálat eredményeit is felhasználják, amelyek szintén feltüntetésre kerülnek az előzetes ellenőrzésről szóló végzésekben.

A Kincstár figyelmeztet arra is, ha a tábla az igénylés szempontjából nem támogatható területre fed rá tolerancia felett.

Az ügyfelek értesítést kapnak arra vonatkozóan is, ha az igényelt támogatások tekintetében előírt kötelező mellékletek csatolása nem történt meg, azonban a melléklet tartalmi ellenőrzésére nem kerül sor (pl gyepfeltörési engedély), és arról is, ha potenciálisan igényelhető jogcímre az ügyfél esetleg nem nyújtott be kifizetési kérelmet. Ez utóbbi esetekben azonban a pótlásra kizárólag 2022. június 9-ig van lehetőség!

Fontos, hogy a benyújtás során ne a megszokottak alapján járjanak el, hanem gondosan tanulmányozzák a jelzett hibákat, problémákat!

NAK/ Ribóczi Edina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése