Mezőgazdasági termelés

Az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló „Európai Állattenyésztés Hangja” elnevezésű csoport újabb kommunikációs anyagában a Green Deal Leather, azaz a Zöld Megállapodás bőripari projektjének eredményeiről osztanak meg információkat és felhívják a figyelmet az európai cserzőüzemek biztonságosságára, valamint a szarvasmarhabőr szektor fenntarthatóságára.

A bőr az egyik leginkább fenntartható anyag, amelyet az ember ismer. Erre a következtetésre jutott a Green Deal Leather (GDL) projekt, azaz a Zöld Megállapodás bőripari projektje, mely egy ambiciózus, kétéves, uniós finanszírozású kezdeményezés, amelynek célja az európai szarvasmarhabőr szektor szénlábnyomáról szóló első tanulmány elkészítése. A tanulmányt 2024. május 16-án, a Green Deal Leather zárókonferenciáján tették közzé Brüsszelben és az számos tévhitet cáfolt meg a bőrrel és annak környezeti, valamint társadalmi fenntarthatóságával kapcsolatosan. Két panelbeszélgetést szerveztek a cserzőüzemek biztonságáról és a szarvasmarhabőr szénlábnyomáról, ahol szakértő előadók osztották meg a bőripar jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket és vázolták fel a várható trendeket.

Fotó: ELV - Green Deal leather report: Sustainability and safety of the european leather industry

A cserzőüzemeket még mindig túl gyakran piszkosnak, környezetszennyezőnek és korszerűtlennek ábrázolják. Ugyanakkor a bőrt kritikákkal illetik és nem fenntartható anyagként aposztrofálják, amely olyan képet fest le az ágazatról, ami messze áll az európai bőrgyártás valóságától.

A Green Deal Leather projekt keretében az Európai Bőr- és Cserzőipari szereplők Nemzeti Szövetségeinek Konföderációja, a COTANCE − amely az európai cserzőüzemek több mint 95%-át egyesíti −, valamint az IndustriAll-Europe Európai Szakszervezet, hét szociális partnerrel együtt − Spanyolországból az ACEXPIEL, Portugáliából az APIC, Franciaországból az FFTM, Magyarországról az MKSz, Olaszországból az UNIC, Németországból a VDL és Ausztriából az FVTBSL − bebizonyította, hogy ezek a vélemények alaptalanok.

A brüsszeli zárókonferencián bemutatott GDL-tanulmány végső eredményei hozzájárultak a tudományos vitához, megmutatva, hogy a bőr a húsipar újrahasznosított mellékterméke, a bőripar pedig hatékonyan hasznosít egy egyébként elpazarolt erőforrást. A cserzőüzemek az állati bőröket és irhákat − amelyek átlagosan az állat gazdasági értékének mindössze 1%-át teszik ki − fenntartható divatanyaggá alakítják, amely elősegíti a gazdasági és társadalmi növekedést, jólétet és munkahelyeket teremtve Európa-szerte. A bőr olyan természetes anyag, amely javítható, újrafelhasználható és újrahasznosítható, így döntő szerepet játszik a körforgásos gazdaságban és ezen tulajdonságai a fenntartható gyakorlatok első számú választásává teszik azt.

Emellett a FILK Freiberg Institute GmbH nemrégiben készült tanulmánya kimutatta, hogy az olyan alternatívák, mint a "műbőr" vagy a „vegán" bőr nem vehetik fel a versenyt a valódi bőr műszaki teljesítményével, például a tartósságával. Természetes termékként a bőr egy átlagos hulladéklerakóban 10-50 éven belül 100%-ban lebomlik, ellentétben a műanyag alapú anyagokkal, mint például a „vegán” bőr, amelyeknek a lebomlása több mint 500 évet is igénybe vehet. A témához kapcsolódó további információért tekintse át az új olasz tudományos közleményt, amely kritikus módon hasonlítja össze a bőr bioalapú tartalmát, valamint a fenntarthatósági egyensúlyt és az egyes alternatívákat.

Bár a bőripar, mintegy 1 600 cserzőüzemével az európai gazdaság egyik legkisebb ágazata, az mintegy 33 000 embert foglalkoztat és közel 8 milliárd eurós forgalmat generál. Szerény mérete ellenére Európa a világ legnagyobb luxusbőr beszállítója és a globális bőripar forgalmának 30%-át adja. A fenntarthatóság egy másik eleme, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak a fenntarthatósági vitákban, a munkavédelem. Minden olyan iparágban, ahol az emberek gépekkel érintkeznek, elkerülhetetlenek a balesetek és senki sincs teljes biztonságban, mégis a munkavédelem fontos társadalmi pillére a fenntarthatóságnak. Az európai cserzőüzemek már most is biztonságos munkahelyek és a munkavállalók átfogó képzésébe és a legmodernebb felszerelésekbe való befektetéseknek köszönhetően évről évre egyre biztonságosabbakká válnak.

A GDL-jelentés szerint a felmérésben részt vevő uniós országokban (Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Portugália, Magyarország, Ausztria) a balesetek száma 2019-ben 1317, 2021-ben pedig 1102 volt, ami a bejelentett balesetek esetében 16%-os csökkenést jelent a két vizsgált évben, 2021-ben pedig 3,2%-os volt az előfordulási gyakoriság. A balesetek mintegy 15%-a a munkavállalók lakóhely és a munkahely közötti ingázás során történt, míg a vizsgált időszakban regisztrált balesetek több mint 90%-a "enyhe" baleseti besorolást kapott. Gustavo Gonzalez-Quijano, a COTANCE főtitkára így nyilatkozott: "Nagyon büszke vagyok arra a kiváló párbeszédre, amelyet szociális partnerünkkel, az IndustriAll-Europe-pal folytatunk, akivel számos az európai bőripar javát szolgáló nagyon érdekes projektet dolgoztunk ki. A Green Deal Leather kezdeményezés a legújabb "gyermekünk", amellyel két kulcsfontosságú területen kívánunk alap- és referenciaértékeket meghatározni: a cserzőüzemek munkahelyi biztonságának és a bőr szénlábnyomának csökkentése területein. Az átláthatóság a leghatékonyabb fegyverünk az iparágunkról alkotott téves közfelfogás elleni küzdelemben."

Javasoljuk, hogy tekintsék meg a Zöld Megállapodás bőripari projektjéhez kapcsolódó, a tanulmány főbb eredményeit bemutató „Green Deal Leather - Környezetvédelmi tanulmány az európai szarvasmarhabőrök szénlábnyomáról” című tájékoztató videót, melyet itt érhetnek el. A videó 7 nyelven – angol, német, spanyol, francia, olasz, magyar, portugál – érhető el, a magyar nyelvű felirat a Beállítások/Feliratok/Magyar menü pontban állítható be.

Forrás: ELV - Green Deal leather report: Sustainability and safety of the european leather industry

                             

NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám