Mezőgazdasági termelés

A mezőgazdasági vízhasználónak és a vízszolgáltatónak a vízjogi engedély véglegessé válásától számított 30 napon belül szolgáltatási szerződést kell kötnie. A legfontosabb ezzel kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze.


A vízigényre, az üzemeltetésre és a vízhasználatra vonatkozó szabályok:
-    A vízhasználat a vízjogi engedély és szolgáltatási szerződés szerint gyakorolható, idényen kívüli vízszolgáltatás tekintetében a szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kell elszámolni.
-    A vízhasználó az idényre vonatkozó vízigényét a vízszolgáltatónak tárgyévenként legkésőbb február 10. napjáig jelenti be.  (A február 10. napja után kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyre vonatkozó vízigényét a szolgáltatási szerződés megkötésekor is bejelentheti.)

A vízigény bejelentése során közölni kell:
-    a vízhasználó nevét, címét és/vagy székhelyét;
-    a vízfelhasználás célját, időszakát és mennyiségét, az igényelt vízmennyiség alsó és felső határát (vízsugarat), valamint az engedélyezett éves vízmennyiséget;
-    a vízjogi engedély valamint a vízikönyvi számát;
-    az öntözendő terület, tógazdaság esetén a tóterület nagyságát;
-    a vízkivétel módjának, helyének meghatározását, továbbá a vízmérés módját;
-    az esetleges lecsapolás, vízbevezetés időpontjának, helyének és az elvezetni tervezett víz mennyiségének meghatározását;
-    az üzemnapló vezetésének helyét;
-    a vízátadás helyén engedélyezett minimum és maximum üzemvízszintet;
-    a vízszolgáltatás igénybe vételének kezdetét, befejezését.

A mezőgazdasági vízszolgáltatónak a vízszolgáltatási díjról a vízhasználat megkezdéséig, de legkésőbb április 10. napjáig kell értesíteni a vízhasználókat. A vízhasználó a tényleges vízhasználatot annak megkezdését megelőzően három nappal korábban köteles bejelenteni a vízszolgáltatónak.  

A vízhasznosítási idény öntözés esetén március 1. napjától október 31. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig, a téli vízellátás december 1. napjától február 28. napjáig tart. Azonban a szolgáltatási szerződésben vízügyi igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. Vonatkozó jogszabály: a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet


(NAK/ Tasnádi Gabriella)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése