Vízgazdálkodás

Módosult a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című felhívás. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 2 milliárd Ft-ra változott. De történtek más módosítások is.


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege egyéni projekt esetén 2 milliárd Ft-ra nőtt, az előleg mértéke egységesen maximum 1 milliárd Ft-ra módosult, továbbá a „Kollektív projekt” meghatározás bővült az öntözési közösséggel, azaz az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert öntözési közösségek is jogosultak a felhívás keretében kollektív projekt végrehajtására.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
- Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
- Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából.
- Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása.
- Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója.
- Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
- Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 2 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára + 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon, illetve öntözési közösségek által végrehajtott projektek + 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2021. június 4. napjáig van lehetőség. Ezen belül az értékelési határnapok a következők: 2020. december 4.; 2021. február 5., április 6., június 4.

Fentieken túlmenően a felhívás sablonhoz történő igazítás miatt további kiegészítő és harmonizációs módosítások is történtek.

A pályázati felhívás elérhető itt.


(NAK/Tasnádi G.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ