Vízgazdálkodás

Az ügyfél elektronikusan kezdeményezett vízügyi hatósági eljárásoknál

 • a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson (a továbbiakban: KAÜ) keresztül történő ügyfél elektronikus azonosítását követően
 • a beadványait a Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszeren (VIZEK) keresztül nyújtja be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vízügyi hatóság részére.

 

A VIZEK elektronikus szakrendszert

 • az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) által üzemeltetett VIZEK Keretrendszer és
 • az országos vízügyi hatóság (OKF) által üzemeltetett integrált hatósági rendszer képezi.

A VIZEK biztosítja:

 • a már kiadott vízjogi engedéllyel kapcsolatos ügy, vagy új vízjogi engedély iránti kérelem, vagy bejelentéssel kapcsolatos ügyintézést,
 • a vízügyi hatósági eljárásoknál az ügyfélnek, valamint az eljárás egyéb résztvevőjének a hatósági eljárásokban közreműködő szervekkel történő az elektronikus kapcsolattartást, valamint
 • a hatósági eljárásokban közreműködő szervek részére történő térítésmentes információátadást,
 • az előszűrő felülete a megelőző tájékozódását (döntéstámogató modul) a vízjogi engedélyezések gyors és hatékony lefolytatása érdekében, valamint
 • az e-vízikönyv és
 • az elektronikus vízkészletjárulék bevallását, befizetését és nyilvántartását,
 • az elektronikus fizetés és elszámolás teljesítését, fontos, hogy a vízügyi hatósági eljárás indításának feltétele az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, a díj megfizetésével a hatósági eljárási felületen e-akta keletkezik, melynek létrejöttéről az ügyfél visszaigazolást kap.

A VIZEK adatgyűjtő felülete biztosítja:

 • a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok feltöltését,
 • a VIZEK rendszerhez csatlakozott a hatósági eljárásokban közreműködő szervektől szükséges információk, valamint a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot és a vagyonkezelői nyilatkozat beszerzését, továbbá
 • tárhelyet biztosít egyéb eljárásokhoz szükséges dokumentumok számára.

 

A VIZEK előszűrő felülete továbbá

 • biztosítja a vízügyi hatósági eljárás előtt az ügyfél tájékoztatását, különös tekintettel az öntözési célú vízhasználatra,
 • tájékoztat arról, hogy a tervezett vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény a megjelölt földrajzi helyen lehetséges-e,
 • tájékoztat arról, hogy az öntözési célú vízhasználat esetén a tervezett beruházás gazdasági megtérüléséhez előzetes költségbecslést végezhet.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

NAK / Tasnádi Gabriella

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám