Környezetgazdálkodás

A VPAKG2021 támogatást igénylőknek az AKG-ba bevinni szándékozott területeik vonatkozásában alapkövetelmény, hogy - a Nitrátrendelet előírásai mellett - betartsák az integrált növényvédelem alapelveit, melynek általános keretét a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet tartalmazza.

Az integrált növényvédelem alapvetéseiről korábbi cikkeinkben írtunk, most az elvek hatósági ellenőrzéséhez kapcsolódó konkrétabb elvárásokat rögzítjük a NÉBIH által tartott tájékoztató alapján.

 1. A károsítók megjelenésének megelőzésére vagy azok mennyiségének gazdasági kárt okozó szint alá szorítására a biológiai, biotechnikai, agrotechnikai, mechanikai, fizikai és kémiai védekezési eljárásokat kell alkalmazni. Mely agrotechnikai elemek kerülhetnek ellenőrzésre?
 • Szántóföldi művelés esetén: jó magágy készítés, mechanikai gyomirtás, talajlazítás, vetésváltás, takarónövények termesztése, talajtakarás, tarlóápolás valamelyikének alkalmazása megtörtént-e?
 • Ültetvényben gyepesített sorköz esetén kaszálás, fedetlen sorköz estén talajművelés történt?
 1. Rezisztens vagy toleráns növényfajták alkalmazása azoknál a növényfajoknál, ahol ez technológiailag indokolt; fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött szaporítóanyagok használata.
 • Mit is ellenőriznek ez esetben? Fémzárolt vetőmag, illetve ellenőrzött szaporítóanyag felhasználása kötelező, de minden fajnál egyszeri visszavetés engedélyezett, kivétel a hibrid növények, valamint a hibrid kukorica, a repce, a búza, a napraforgó, amelyek esetén évente szükséges a számla vagy bizonylat megléte. A felhasznált vetőmag, szaporítóanyag megfelelt-e ennek a követelménynek?
 • Ültetvény esetében növényegészségügyi szempontból ellenőrzött szaporítóanyag került-e felhasználásra?

A fémzárolt vetőmag, illetve ellenőrzött szaporítóanyag felhasználása előírás megszegése okozta a legtöbb meg nem felelést. 

 1. Talajvizsgálatra, vagy a növény tápanyag szükségletére alapozott tápanyag-utánpótlás, szükség szerint talajjavítás és a talaj optimális nedvességtartalmát biztosító eljárások alkalmazása.

Ellenőrzésre kerül, hogy készült-e talajvizsgálaton, vagy növény tápanyag szükségletén alapuló tápanyag-gazdálkodási terv.

 1. A károsítók elterjedésének megakadályozása a gépek, berendezések, öntözőcsatornák rendszeres tisztításával.

Szemrevételezésre kerülnek a gépek, berendezések és öntözőcsatornák a helyszíni ellenőrzés során. 2022-től az öt évnél idősebb permetező gépek csak akkor használhatóak, ha 3 évnél nem régebben átestek műszaki felülvizsgálaton

 1. A gyomnövények, kártevők és kórokozók természetes ellenségeinek és a hasznos, valamint a növénytermesztés szempontjából veszélyt nem jelentő élő szervezetek fokozott védelme és erősítése megfelelő növényvédelmi intézkedésekkel.

Ellenőrzésre kerül, hogy csak az adott kultúrában engedélyezett növényvédő szer került-e felhasználásra?

 1. A károsítókat megfelelő módszerekkel és rendelkezésre álló eszközökkel folyamatosan figyelni kell.

Ellenőrzésre kerül, hogy a növényvédelmi kezelések növényvédelmi előrejelzés alapján történtek-e?

 1. A termelő, szükség szerint folyamatos táblaszintű és károsító előrejelzés (monitoring) eredményei alapján, illetve szakirányító igénybevételével eldönti, kell-e érdemi intézkedést alkalmazni, és ha igen, mikortól, továbbá milyen növényvédelmi kezelésre van szükség.

Ellenőrzik, hogy van-e növényvédelmi szakirányítója a termelőnek, illetve rendelkezik-e a gazdálkodó, vagy a növényvédelmi tevékenységet folytató megfelelő végzettséggel ahhoz, hogy az előrejelzés alapján dönteni tudjon a kezelések szükségességéről.

Ellenőrzésre kerül továbbá, hogy a növényvédő szereket a forgalmi kategóriájuk által meghatározott végzettséggel rendelkezők használták-e fel, valamint almatermésűek, cseresznye, meggy, kajszibarack, őszibarack, szilva és szőlő kultúrák esetében betartották-e a szerrotációra és a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó előírásokat.

Korábbi cikkeinket az alábbi linken érhetik el:

 

NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése