Vízgazdálkodás

Idén 2023. június 7-8-án került megrendezésre a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow.

A közel 1,5 hektáros NAK Szakmai Színtér általános szlogenje:Ültessük gyakorlatba a fenntarthatóságot”, ahol alapvetően a következő tematikus blokkok találhatóak: Hagyományos gyümölcsös, fásítás és biodiverzitás, mezővédő erdősáv, erdőtelepítés, NAK Szakképzés, NAK Szolgáltatás, köztesművelés, méhlegelő, terménydiverzifikáció, fás legelő, jégkármérséklő-rendszer, nem utolsósorban pedig a talaj és a mezőgazdasági vízgazdálkodás.

Idén a NAK Szakmai Színtéren belül egy 10 x 10 méteres sátorban kapott helyet a klíma, a talaj és a mezőgazdaság vízgazdálkodás, az idei év mottója pedig: „Változó klíma, alkalmazkodó gazdálkodás”, ahol a NAK szakmai szakértő stábját az alábbi intézetek szakértői erősítették:

 • Talajtani Intézet,
 • Országos Vízügyi Főigazgatóság
 • Nemzeti Földügyi Központ.

A víz az élelmiszertermelés alapvető erőforrása, ezért a megfelelő minőségű vízhez való hozzáférés biztosítása, ugyanakkor annak fenntartható kezelése elengedhetetlen a megfelelő és fenntartható élelmiszertermelés garantálásához! A hazai vízkészleteinknek 3 forrása van, melyek rendelkezésre állása és utánpótlása korántsem olyan kiegyensúlyozott és dinamikus az elmúlt években, ezért a puffervízterek kialakítása létkérdés!

Csapadék: A kontinentális éghajlatunk a mediterrán felé tolódik, mely azt jelenti, hogy a lehullott csapadék szélsőséges eloszlásból származó mennyiségi rendelkezésre állása mára nem fedezi biztonsággal a vízszükségleti igényeinket.

Felszín alatti vizek: A földtani tömbben tárolt, felszín alatti vízkontingensek megoldást nyújthatnak, azonban ez korlátozottan áll csak rendelkezésre, hiszen fennállhat az a veszély, hogy a felhasználás mértéke meghaladja a felszín alatt történő utánpótlás mértékét. Végtelen mélységig pedig nem fúrhatunk kutakat, arról nem is beszélve, hogy hazánk magas geotermikus potenciálja miatt igen „hamar” elérjük a meleg és sós termálvízadó réteget.

Felszíni vizek: Hazánk egyedülálló fekvése a Kárpát-medencében azonban jelenleg még lehetővé teszi az átfolyó vizek nagyobb arányú rendelkezésre állását, így azok megtartását és hasznosítását. A határokon beérkező felszíni vizeink azok, melyek dinamikusan, a felhasználást meghaladó ütemben megújuló vízkészletek (egyelőre).

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Alapvető feladata például a területi (országosan összesen 12) vízügyi igazgatóság szakmai tevékenységének irányítása, koordinálása és ellenőrzése, valamint a vizek kártételei (vízhiány, belvíz, árvíz, helyi vízkár, vízszennyezés) elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Az OVF-ben öt műszaki főosztály működik: Belvízvédelmi és Öntözési, Árvízvédelmi, Vízrajzi és Vízgyűjtő-gazdálkodási, Települési Vízgazdálkodási, illetve Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály.

A 2023-as NAK Szántóföldi Napok tematikájához főként a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály feladatai kapcsolódnak, melyek közé tartozik többek között

 • a mezőgazdasági vízszolgáltatás koordinálása,
 • belvíz- és vízhiány elleni védekezés országos koordinálása,
 • belvíz- és öntözőrendszerek fenntartási, fejlesztési feladatainak koordinálása
 • aszálymonitoring rendszer (Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer) üzemeltetésének és továbbfejlesztésének irányítása,
 • illetve az ezekhez kapcsolódó hazai és nemzetközi projektek szakmai irányítása. Ezek közül az aszálymonitoring rendszert és az OPTAIN projektet részletesen is megismerhették a rendezvényre kilátogatók.

A Szántóföldi Napok 2023-as tematikájához kapcsolódva az alábbi bemutatókat tekinthették meg a termelők és a diákok:

 • Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer (aszálymonitoring rendszer). A 2016 óta működő Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer folyamatosan került kiépítésre az OVF, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) és a GDi Esri Magyarország Kft. közös munkájának köszönhetően. Jelenleg 116 db monitoring állomás méri a meteorológiai paraméterek (léghőmérséklet, csapadék), mellett egyedülálló módon a talaj nedvességtartalmát és hőmérsékletét is. Az aszálymonitoring rendszer a fentebb felsorolt adatokból napi rendszerességgel, az ország egész területére szolgáltatja a stresszhatással korrigált meteorológiai aszályindex (HDIs) adatokat. Az index a meteorológiai adatokból (hőmérséklet, csapadék) számított Hungarian Drought Indexnek (HDI) az egymást követő csapadékmentes napok, illetve hőségnapok számával kiegészített változata. A gyakorlatilag valós időben elérhető mért és számított adatok mellett a rendszer 10 napos előrejelzést is szolgáltat. Az adatok számszerű és grafikus (diagramos és térképi) megjelenítését, közzétételét és letöltését két honlap (http://aszalymonitoring.vizugy.hu/ és https://vizhiany.vizugy.hu/) valamint egy mobiltelefonos alkalmazás (DWMS Vízhiány) segíti, melyek nyilvánosak és minden érdeklődő számára térítésmentesen elérhetőek. A 2022-es évben elkészült a talaj felső rétegeire (0-40 cm) vonatkozó talajnedvesség modell, mellyel a jelenleg diszkrét adatok formájában mért talajnedvesség értékek térbeli kiterjesztése valósul meg. Következő lépés a talajnedvesség modell továbbfejlesztése az alsóbb talajrétegekre is.
 • OPTAIN projekt. Az OPTAIN projekt az angol OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe rövidítése (http://www.optain.eu). Magyarra fordítva: Optimális megoldások kidolgozása a tápanyagok megőrzésére és vízvisszatartásra mezőgazdasági kisvízgyűjtőkön, Európa különböző talaj-klimatológiai régióiban. A projekt 2020-ban 15 ország 21 partner intézményének bevonásával indult, melyet az Európai Unió támogat a Horizon 2020 (H2020) kiírás keretében. Fő célja a természetes, kisléptékű vízvisszatartó intézkedések (angolul NSWRM – Natural/Small Water Retention Measures http://nwrm.eu/) előnyeinek azonosítása és az intézkedések elterjesztése. Teszi ezt a kijelölt mintaterületeken azonosított helyi szereplőkkel szoros együttműködésben, a szélsőséges eseményekhez (árvizek, aszályok) való jobb alkalmazkodás javítása, illetve a mezőgazdasági vízfelhasználás és a vízzel szembeni egyéb emberi és környezeti igények közötti konfliktusok csökkentése érdekében. A projekt eredményei jelenlegi ismereteink, innovatív tudományos modellezési és optimalizálási módszerek felhasználásával, valamint a helyi szakértők és érdekelt felek közreműködésével kerülnek kidolgozásra, 14 európai mintaterület vizsgálatának bevonásával. A projektben magyar részről konzorciumi partnerként az ATK TAKI (Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet) és szakmai partnerként az OVF vesz részt 3 (Felső-Válicka, Csorsza, Tetves patakok vízgyűjtője), illetve 1 (Kebele-patak vízgyűjtője) mintaterülettel. A projektről magyar nyelven további információk és aktualitások a https://optain.hu/ oldalon érhetőek el.

A fenntarthatóság nem más, mint a természetes- és mesterséges infrastruktúra harmonikus együttműködése, jól felfogott érdekünk a talajaink, vizeink védelme, ésszerű használata, megőrzése és sokrétű funkcióinak fenntartása, mind társadalmi-gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból kulcsfontosságú és állandó tudatos tevékenységet követel!

Olvassa el a cikksorozatunk másik két részét is, melyek a Talaj illetve a Vízkeresletfejlesztés témáját ölelik fel.

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Sztahura Erzsébet - NAK

Tasnádi Gabriella - NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám