Vízgazdálkodás

Idén 2023. június 7-8-án került megrendezésre a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow. A közel 1,5 hektáros NAK Szakmai Színtér általános szlogenje:Ültessük gyakorlatba a fenntarthatóságot”, ahol alapvetően a következő tematikus blokkok találhatóak: Hagyományos gyümölcsös, fásítás és biodiverzitás, mezővédő erdősáv, erdőtelepítés, NAK Szakképzés, NAK Szolgáltatás, köztesművelés, méhlegelő, terménydiverzifikáció, fás legelő, jégkármérséklő-rendszer, nem utolsósorban pedig a talaj és a mezőgazdasági vízgazdálkodás.

Idén a NAK Szakmai Színtéren belül egy 10 x 10 méteres sátorban kapott helyet a klíma, a talaj és a mezőgazdaság vízgazdálkodás, az idei év mottója pedig: „Változó klíma, alkalmazkodó gazdálkodás”, ahol a NAK szakami szakértő stábját az alábbi intézetek szakértői erősítették:

 • Talajtani Intézet,
 • Országos Vízügyi Főigazgatóság
 • Nemzeti Földügyi Központ.

Az öntözésfejlesztési-, valamint a vízkeresletfejlesztési feladatokat a Nemzeti Földügyi Központ, mint öntözési igazgatási szerv végzi.  

A Szántóföldi Napok 2023-as tematikájához kapcsolódva az alábbi bemutatókat tekinthették meg a termelők és a diákok:

 • Részvétel az öntözési közösségek elismertetetésében. Az öntözési közösségek elismerési kérelmét NFK-hoz kell benyújtani, aki elvégzi a beadott anyagok ellenőrzését és a teljes dokumentáció beérkezését követő 21 napon belül felterjeszti azt az Agrárminisztériumhoz az elismerő határozat kiadása céljából. Az elismert és az elismerési eljárás alatt álló öntözési közösségek száma meghaladja a 230-at, melyek újonnan öntözésbe vonni kívánt területe ~66 000 hektár!
 • Környezeti körzeti tervek elkészítése. Az öntözési igazgatási szerv az öntözési közösségek részére környezeti körzeti tervet készíttet. Az érvényes környezeti körzeti terv a benne meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi előírások tekintetében hatósági engedélynek vagy szakhatósági állásfoglalásnak minősül és a tervnek megfelelő öntözéses beruházás, illetve a környezeti körzeti tervben meghatározott feltételek szerint történő öntözéses gazdálkodás végzéséhez nem kell lefolytatni a környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi engedélyezési vagy szakhatósági eljárást. A környezeti körzeti terv a kiadásától számított 20 évig hatályos.
 • Harmadlagos művek rekonstrukciója. Az NFK 2020. óta több helyszínen végezte el az állami tulajdonú harmadlagos művek felújítását, melyek a helyben megalakult öntözési közösségek beruházásainak biztosítják az öntözővíz ellátást.
 • Állami öntözési projektek működtetése. A Siófoki Öntözőtelep 2020-ban került a Magyar Állam tulajdonába, mely 1150 hektár szántóföldi terület öntözését biztosítja. A Siófoki Öntözőrendszer 2021-ben került a Magyar Állam által megvásárlásra, és mintegy 300 hektár gyümölcs öntözését látja el.
 • Mezőgazdasági kutak engedélyezése, jóváhagyása. Az NFK a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel esetében országos illetékességgel vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként jár el, és felelős a mezőgazdasági célú öntöző kutak vonatkozásában a vízjogi engedélyezési eljárások (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési) lefolytatásáért.

A fenntarthatóság nem más, mint a természetes- és mesterséges infrastruktúra harmonikus együttműködése, jól felfogott érdekünk a talajaink, vizeink védelme, ésszerű használata, megőrzése és sokrétű funkcióinak fenntartása, mind társadalmi-gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból kulcsfontosságú és állandó tudatos tevékenységet követel!

Olvassa el a cikksorozatunk másik két részét is, melyek a Talaj illetve a Vízkínálatfejlesztés témáját ölelik fel.

 

Nemzeti Földügyi Központ

Sztahura Erzsébet - NAK

Tasnádi Gabriella - NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám